zeneovi

Alapítványunk fenntartásában működő bölcsődénk mellett az óvodás korosztály számára zeneovis foglalkozásokat is szervezünk. 

Várjuk a 4,5 – 6 éves zenét szerető, szívesen éneklő, mozogni, táncolni vágyó gyermekeket.

 

” A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Arra kell törekednünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” /K.Z./

A foglalkozás tartalma

 • Ritmushangszerek készítése és használata
 • Gyermekdalok, mondókák, körjátékok játékos tanulása
 • Zenei készségek fejlesztése (zenei hallás, ritmusérzék)
 • A zenei kreativitás, improvizációs képesség kibontakoztatása (művészetterápiás eszközök segítségével)
 • Az együtt zenélés örömének megtapasztalása
 • A zene és mozgás összekapcsolása, és ennek természetességének megélése    
 • Hangszerbemutató (hegedű, gitár, furulya, zongora, dob, metallofon,  xilofon, különféle ritmushangszerek stb.)
 • Zenehallgatás
 • Zenés mesék, versek
 • Házi koncertek

A zene hatása a gyermekekre

 • Hatást gyakorol a testi és szellemi fejlődésre.
 •  Gazdagítja a gyermek érzelemvilágát, erősíti az én-élményt, a harmonikus személyiség fejlesztés  nélkülözhetetlen összetevője.
 • Koncentrált figyelemre szoktat.
 • Esztétikai érzéket fejleszt.
 • A zenei képességek fejlesztésével intenzívebb fejlődésnek indul a gyermek valamennyi képessége – transzferhatás – mely a későbbi iskolai tantárgy területeken elért eredményeiben is megmutatkozhat (pl. jobb memória, hatékonyabb nyelvtanulás és beszédkészség, a  gyors asszociálás és koncentrált figyelés fejleszti a matematikai készséget, a zenei ritmus érzékelése ügyes mozgású gyermekeket nevel stb.)
 • A zene terápiás hatására felszínre kerülhetnek megoldatlan érzelmi blokkok, gátló mechanizmusok, melyek megnehezíthetik a kisgyermek mindennapi életét (pl. szorongást old, bátorít, félénkségből kigyógyít, levezeti a feszültséget, túlmozgásosságot stb.
 • Fokozza a későbbi zenei élmények iránti fogékonyságot.
 • Növeli a hangszertanulás lehetőségét.
 •  Nő a spontán éneklési, dallam-kitalálási kedv, mely elősegíti a felszabadult éneklés örömének, és az improvizáció természetességének megélését.
 •  Fejlődik a képzelet, fantázia és kreativitás.  
 • Testileg-lelkileg felszabadít, kiegyensúlyozottá tesz, energetizál.
 •   Közösségi élményt épít és nem utolsó sorban sok-sok örömet okoz.

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.” /K.Z./

A foglalkozások heti rendszereséggel 35 percesek. 

A foglalkozásokat vezeti: Molnárné Végh Katalin óvodapedagógus, zeneterapeuta, Kokas pedagógus

További információ és jelentkezés : 06-30 /9935855 telefonszámon, vagy molnarne.kata.zeg@gmail.com e-mail címen lehetséges.